Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Kärl

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl, hänkel
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 613892_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 985
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 985
Kontextnamn Bj 985
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881