Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Skrin

Fragment av det beslagna skrinet i Bj 791 - samt låsdelar och handtag.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Skrin, Beslag, Lås, Handtag
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä
Antal fragment 95
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 564651_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879