Björntand

Björntand.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Björntand, Tand
Kategori Religion och kult
Material Tand
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 579873_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 890
Osteologisk artbedömning Ursus arctos (Brunbjörn)
Osteologisk benslagsbedömning Dentes (Tand)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 890
Kontextnamn Bj 890
Undersökare Stolpe, Hjalmar