Föremål

3 järnfragment - sannolikt från minst 2 föremål

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål, Fragment
Material Järn
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 601367_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752B
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 752B
Kontextnamn Bj 752B
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879