Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Isbrodd

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Isbrodd
Kategori Transport och samfärdsel
Material Järn
Antal 4
Antal fragment 7
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 478455_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 175
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 175
Kontextnamn Bj 175
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875