Spänne

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Spänne
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Cu-legering, Vitmetall, Järn
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614847_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1037
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1037
Kontextnamn Bj 1037
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881