Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 615548_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1090
Osteologisk artbedömning Homo sapiens (Människa)
Osteologisk benslagsbedömning Costae (Revben)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1090
Kontextnamn Bj 1090
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881