Foto: Anställd vid SHMM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Klump under spännbuckla. Rostat linne

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil, Linne
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616457_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 844, Fyndnummer: 10
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 844
Kontextnamn Bj 844
Undersökare Stolpe, Hjalmar