Mynthänge

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Mynthänge, Hänge
Kategori Dräkt och personlig utrustning, Handel och värdemätare
Material Silver
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 108823_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 184
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 184
Kontextnamn Bj 184
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875