Föremål

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål, Fragment
Material Järn
Antal 25
Antal fragment 25
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622082_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 977
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 977
Kontextnamn Bj 977
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881