Föremål

Fragment

brickvävda band. Grav daterad till 900-tal

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Textil
Teknik
Brickvävning
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
616521_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881