Föremål

Pärla

Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Pärla
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Glas
Antal
21
Antal fragment
28
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
613655_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 966
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 966
Undersökare
Undersökningsår
1881