Föremål

Kniv

Sönderfallen kniv med skaftrester.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kniv
  • Fragment
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
Antal
1
Antal fragment
20
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
575010_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 871
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 871
Undersökare