Föremål

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål
Material Järn, Cu-legering
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622177_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1014
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1014
Kontextnamn Bj 1014
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881