Foto: SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Standarspets, Siitisk, Persien, 1500-tal, framför allt använd i religiösa processioner, t.ex. under Shias heliga månad Muharram (motsvarande katolska helgonbilder).

Helt av stål, bestående av en ca 45 mm tjock skiva av rundoval form med en synlig bredd av 240 mm och upptill utdragen i en lång spets. Skivan helt genombruten av ett arabeskliknande rankmönster inom en slät, ca 26 mm bred bård med påslagen guldtext i fin "rayhani"-skrift. På den bäst bevarade sidan (enl. Welch) uppifrån från v. sida: Allah, Muhammed, Ali samt tolv ovala kartuscher med de tolv shia-imamerna: Ali (656-661, kalif); sonen al-Hassan (661-670); dennes broder al-Husain (670-680); dennes son Ali (Ali ibn al-Husajn (Zayn-al-Abi din , 680-694); och därefter i rätt nedstigande led Muhammad al-Bakir (694-734); Djafar al-Sadik (743-765); Musa al-Kazim (765-799); Ali al-Rida (799-818); Muhammed Gawad al-Taki (818-835); Ali al-Naki (835-868); al-Hasan al-Askari (868-873) och slutligen Muhammed al-Mahdi (873-879, försvann vid 12 års ålder i en håla). Texten på motsatta sidan är så gott som utplånad, men har troligen omfattat Allah, Muhammed och Alis namn samt möjligen samma namn som på motsatta sidan, men troligare tolv budord om Islam, Shiismen och den Safavidiska staten: Skivans spets upptill övergående i ett symmetriskt, flikigt, ca 116 mm högt bladornament med spår av påslagen ornering i guld. Skivan upp till spetsen infälld i en slät, rundstavig ram, vars övre, söndriga delar är utåtböjda, på den ena änden rester av ett förgyllt mässingsbeslag, som troligen avslutats med ett drakhuvud. I skivans bård upptill två nitar, den ena av koppar, den andra av stål, nedtill i mitten två runda hål efter nitar. Spår efter ett med dessa nitar fäst beslag synligt på bården, utgörande fäste för en ca 255 mm lång, åttsidig, nedåt vidgad holk. Runt holkens mitt ett långt, stavformigt ringbeslag, dess nederkant med ett snett utstående beslag, intill detta två motsvarande hål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Spets
Kategori Standar
Material Stål, Mässing, Guld
Storlek Längd 241 mm (holk)
Teknik Genombrytning, Förgyllning, Påslagning
Antal 1
Datering 1500 – 1599, 1500-01-01 – 1599-12-31 (1500-tal)
Tillverkare Ali ibn Abi Talib (Påskrift), Ali al-Rida (Påskrift), Ali ibn al-Husain Zajn al-Abi din (Påskrift), Ali al-Naki (Påskrift), Husain, a-l (Påskrift), Hasan, al- (Påskrift), Jafar-al-Sadiq (Påskrift), Mohammed (Påskrift), Muhammad al-Bakir (Påskrift), Muhammad al-Mahdi (Påskrift), Muhammad Gawad al-Taki (Påskrift)
Tidigare ägare Givare: Bechshöft, Henrik Wilhelm, Ägare: Keller, Alexander, Ägare: Keller, Theodor, Ägare: Schachovskoj, Alexej Ivanovitj
Föremålsnummer 11128_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 20:6