Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 123

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 123 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 123
Zon 1E
Referensnummer 36950_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 123A Brandgrav, 123B Brandgrav, 123C Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 464622_HST Kärl, 575578_HST Ringspänne, 575579_HST Fragment