Arkeologisk kontext

S5

Ploglager/Stolpes återfyllning