Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 97

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 97 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1E
Referensnummer 36924_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 97A Brandgrav , 97B Brandgrav , 97C Grav
Huvudpost 137416_U