Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 97

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 97 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 97
Zon 1E
Referensnummer 36924_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 97A Brandgrav, 97B Brandgrav, 97C Skelettgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147184_HST Ben, 147185_HST Ben, 147714_HST Ben, 467134_HST Kärl, 610837_HST Börs, 610841_HST Pärla, 610842_HST Ring, 617974_HST Fragment