Bj 894

Yttre beskrivning: Diameter 8,7 meter, Höjd 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 894 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 894
Zon 1B
Referensnummer 37367_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 894A Kistgrav, 894B Kammargrav, 894C Brandgrav
Huvudpost 137416_U