Foto: Myrin, Ola, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

brickband

Guldinslag till brickband

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning brickband, Brickvävt band
Material Textil
Teknik Brickvävd
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616568_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 844, Fyndnummer: 17
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 844
Kontextnamn Bj 844
Undersökare Stolpe, Hjalmar