Nyckel

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Nyckel
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 613914_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 990
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 990
Kontextnamn Bj 990
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881