bygelsax

Bygel dekorerad med ett pressbleck av brons, och skaft - med brons bandbeslag.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning bygelsax, Sax, Bygel, Skaft, skär
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Brons
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599023_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888