Föremål

Kärl

Skärvor från minst 20 kärl.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kärl
  • Fragment
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material
Keramik
Antal
20
Antal fragment
27
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
527319_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 860
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 860
Undersökare