Kärl

Skärvor från minst 20 kärl.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl, Fragment
Kategori Husgeråd och livsmedel, Religion och kult
Material Keramik
Antal 20
Antal fragment 27
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 527319_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 860
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 860
Kontextnamn Bj 860
Undersökare Stolpe, Hjalmar