Ring

5 små hela ringar av bronstråd och 3 fragmentariska.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ring
Material Brons
Antal fragment 8
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 610842_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 97
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 97
Kontextnamn Bj 97
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875