bygelsax

Svårt korroderad bygelsax med bronsbeslagen bygel och vidsittande textilrester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning bygelsax, Sax
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Brons, Textil
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 573017_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 849
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 849
Kontextnamn Bj 849
Undersökare Stolpe, Hjalmar