Avslag

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Avslag
Kategori Hantverk och redskap
Material Flinta
Antal 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595080_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1151
Kontextnamn Bj 1151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888