Upphov: Wendt, Antje, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bältesväska

Ett stort antal fragment av 1 bältesväska med beslaget lock.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bältesväska
  • Väska
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Läder
  • Textil
  • Silver
  • Brons
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610680_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881
Delar