Föremål

Bältesväska

Kantbeslag från bältesväskan.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bältesväska
  • Väska
  • Beslag
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Silver
  • Guld
  • Brons
Teknik
Förgyllning
Antal fragment
9
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610682_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av