Nit

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Nit
Material Järn
Antal 3
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622510_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1000
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1000
Kontextnamn Bj 1000
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881