Nyckel

Fragment från nycklar till hänglåsen.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Nyckel, Ögla, Ax
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577958_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1083
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1083
Kontextnamn Bj 1083
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881