Foto: Asp, Yliali, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Vikt

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Vikt
Kategori Handel och värdemätare
Material Brons
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 106523_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 977, Fyndnummer: 62
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 977
Kontextnamn Bj 977
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881