Rundsköld

Fragment sammankorroderade med träbitar och små stenar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Rundsköld, Sköld, Sköldbuckla, Sköldbuckla typ R564
Kategori Vapen och rustningar
Material Järn, Trä, Bergart
Antal 1
Antal fragment 24
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595008_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1151
Kontextnamn Bj 1151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888