Foto: Mohr, Jens, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bröd

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bröd
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Organiskt material
Storlek Vikt g
Antal 5
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614031_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 996
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 996
Kontextnamn Bj 996
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881