Kärl

Skärvor från flera kärl. Några är 1,7 cm tjocka. Två mynningsskärvor med rundad mynningsrand.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Antal fragment 28
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 469856_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 64
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 64
Kontextnamn Bj 64
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875