Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

kärl/fat

Sönderfallet bronsfat samt trärester - de senare sannolikt från gravkammaren.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning kärl/fat
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Brons, Trä
Antal 1
Antal fragment 12
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 560352_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879