Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Kärl

28 keramikfragment från kärl A i Bj 123

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Storlek Vikt 25 g
Antal fragment 28
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 464622_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 123
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 123
Kontextnamn Bj 123
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875