Foto: Anställd vid SHMM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

brickband

Brickband med silverinslag. Taf. 23:4

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning brickband
Material Textil
Teknik Brickvävd
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616556_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 845, Fyndnummer: 17
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 845
Kontextnamn Bj 845
Undersökare Stolpe, Hjalmar