Enkelkam

13 brända kamfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Enkelkam, Kam
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn
Antal 1
Antal fragment 13
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 447587_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1058
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 1058
Kontextnamn Bj 1058
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881