Fragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil
Antal 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 618014_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 994
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 994
Kontextnamn Bj 994
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881