Fragment

Metaltråd från posament

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 1154852_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 994
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 994
Kontextnamn Bj 994
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881