Kam

Ett ändfragment av stödskena, ornerat med tvärlinjer och varandra vinkelrätt korsande linjer.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kam, stödskena
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 464355_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 90
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 90
Kontextnamn Bj 90
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875