Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Enkelkam

Kambitar, brända, ornerade med koncentriska cirklar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Enkelkam, Kam
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn
Storlek Vikt 1.2 g
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 467382_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 59
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 59
Kontextnamn Bj 59
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875