Föremål

Kärl

En liten spjälkad bit.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kärl
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Keramik
Storlek
Vikt 0.1 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
469561_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 62
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 62
Undersökare
Undersökningsår
1875