Upphov: Hällbrink, Camilla, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tungformat rembeslag

3 rembeslag från bältet i Bj 1074.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Tungformat rembeslag
  • Bälte
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Brons
Antal
3
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
181627_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av