Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bälte

Skadad remsölja med bortkorroderad järntorne - till det beslagna bältet i Bj 1074. 1 läderfragment från bältesremmen ligger i samma ask.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bälte
  • Remsölja
  • Rem
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Järn
  • Läder
Antal
1
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
441962_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881
Delar