Upphov: Hällbrink, Camilla, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tungformat rembeslag

Fyra tungformiga bältebeslag av brons på bältesrem

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Tungformat rembeslag
  • Bälte
  • Beslag
  • Rem
Kategori
Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Läder
Storlek
  • Längd 105 mm
  • Bredd 18 mm
Antal fragment
4
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
441983_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av