Upphov: Wendt, Antje, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tungformat beslag

12 tungformiga bältesbeslag, somliga med vidsittande rester av bältesremmen.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Tungformat beslag
  • Bälte
  • Beslag
  • Rem
Kategori
Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Läder
Antal
13
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
3039785
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av