Bröd

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bröd
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Organiskt material
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622067_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1058
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1058
Kontextnamn Bj 1058
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881