Foto: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dräktnål

Består av rombisk platta med hål, nedtill avbruten. Hänger i en ring av tunn bronstråd.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Dräktnål, Nål, huvud, Ring
Material Brons
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 465109_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 59
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 59
Kontextnamn Bj 59
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875