Upphov: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dräktnål

Består av rombisk platta med hål, nedtill avbruten. Hänger i en ring av tunn bronstråd.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Dräktnål
  • Nål
  • huvud
  • Ring
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Brons
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
465109_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 59
  • FID: 465109
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 59
Undersökare
Undersökningsår
1875