Kärl

Kärlskärvor, ornerade med vågornament och mera eller mindre markerade refflor.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Keramik
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 469857_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 64
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 64
Kontextnamn Bj 64
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875